การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า การเขียนโปรแกรมคำสั่ง 1
การเขียนโปรแกรมคำสั่ง 1
รายละเอียด
การติดตั้งPLC โครงสร้างโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ และความรู้พื้นฐานระบบเลขฐานต่างๆ
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
วิดีทัศน์
การทำงานและโครงสร้างภายในของ PLC
การติดตั้งPLC โครงสร้างโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ และความรู้พื้นฐานระบบเลขฐานต่างๆ
ลิจิเกตพื้นฐาน ภาษาที่ใช้สำหรับ PLC อุปกรณ์ป้อนคำสั่ง และการเขียนและเดอร์ไดอะแกรม
เอกสาร/คู่มือ
--ไม่มีข้อมูล--
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
45.13 นาที
การเริ่มเดินทางเดี่ยว มอเตอร์ 1 เฟส
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
46.3 นาที
สัญลักษณ์และอุปกรณ์ควบคุม(1)
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
54.0 นาที
การเขียนโปรแกรมคำสั่ง 2
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
47.1 นาที
วงจรควบคุมแบบรีเลย์
ครูเฉลิม จินาตุน
49.47 นาที
การปรับความเร็วมอเตอร์ 3 เฟส
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
49.1 นาที
การเริ่มเดินทางเดี่ยว มอเตอร์ 3 เฟส
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
51.34 นาที
การเดินมอเตอร์ 3 เฟส แบบต่อเนื่อง
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
48.59 นาที
การควบคุมกลับทางหมุน มอเตอร์ 1 เฟส
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
52.50 นาที
การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์ 3 เฟส (3)
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
42.11 นาที
ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอล
ครูเฉลิม จินาตุน