การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า (PLC) โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
รายละเอียด
การแปลงวงจรรีเลย์เป็น LAD
ครูเฉลิม จินาตุน
วิดีทัศน์
การแปลงวงจรรีเลย์เป็น LAD
Programable Controller : ประวัติ, โครงสร้าง, อุปกรณ์ input-output, PLC
การนำ PLC ไปใช้งาน/PLC อย่างไร /ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
ช่วยทำให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เข้าใจง่าย และช่วยประหยัดค่าใข้จ่ายในการเรียนด้วย
10 ปี ที่แล้ว
ดีมากครับ..ขอบคุณครับ
11 ปี ที่แล้ว
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
47.1 นาที
วงจรควบคุมแบบรีเลย์
ครูเฉลิม จินาตุน
42.11 นาที
ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอล
ครูเฉลิม จินาตุน
48.59 นาที
การควบคุมกลับทางหมุน มอเตอร์ 1 เฟส
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
51.34 นาที
การเดินมอเตอร์ 3 เฟส แบบต่อเนื่อง
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
51.8 นาที
โครงสร้างส่วนประกอบ ของ PLC
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
49.47 นาที
การปรับความเร็วมอเตอร์ 3 เฟส
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
49.46 นาที
ความหมาย-คุณสมบัติของ PLC
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
48.6 นาที
การเขียนโปรแกรมคำสั่ง 1
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
54.0 นาที
การเขียนโปรแกรมคำสั่ง 2
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
49.1 นาที
การเริ่มเดินทางเดี่ยว มอเตอร์ 3 เฟส
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ