การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า (PLC) โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
รายละเอียด
การแปลงวงจรรีเลย์เป็น LAD
ครูเฉลิม จินาตุน
วิดีทัศน์
การแปลงวงจรรีเลย์เป็น LAD
Programable Controller : ประวัติ, โครงสร้าง, อุปกรณ์ input-output, PLC
การนำ PLC ไปใช้งาน/PLC อย่างไร /ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
ช่วยทำให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เข้าใจง่าย และช่วยประหยัดค่าใข้จ่ายในการเรียนด้วย
10 ปี ที่แล้ว
ดีมากครับ..ขอบคุณครับ
11 ปี ที่แล้ว
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
45.13 นาที
การเริ่มเดินทางเดี่ยว มอเตอร์ 1 เฟส
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
46.3 นาที
สัญลักษณ์และอุปกรณ์ควบคุม(1)
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
49.47 นาที
การปรับความเร็วมอเตอร์ 3 เฟส
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
49.46 นาที
ความหมาย-คุณสมบัติของ PLC
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
52.50 นาที
การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์ 3 เฟส (3)
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
51.40 นาที
การกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส (2)
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
51.8 นาที
โครงสร้างส่วนประกอบ ของ PLC
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
48.6 นาที
การเขียนโปรแกรมคำสั่ง 1
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
49.1 นาที
การเริ่มเดินทางเดี่ยว มอเตอร์ 3 เฟส
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
47.1 นาที
วงจรควบคุมแบบรีเลย์
ครูเฉลิม จินาตุน